درباره ادیب عشق

ادیب عشق، تلاش و کوششی است در راستای حفظ و گسترشِ زبان و ادبیات فارسی از طریق: آشنایی با مفاهیم پایه ای برای درک ادبیات فارسی آشنایی با روشهای صحیح خوانی و زیباخوانی متون و اشعار فارسی ارائه‌ی راهکارهایی برای درک معنا و مفهوم ادبیات فارسی و ... درقالب دوره های آموزشی به دو صورت: آفلاین و آنلاین

شماره کارت
حمایت از ادیب عشق
خانه جستجوورود